CBRN Špeciálne vybavenie - BovaChem

bovaCHEM
Title
Prejsť na obsah
ProduktyProdukty pre špeciálne CBRN vybavenie.

Špeciálne CBRN vybavenie je výhradne určené pre orgány štátnej správy a samosprávy, alebo pre oprávnené podnikateľské subjekty.


I. CBRN PROSTRIEDKY NA INDIVIDUÁLNU A KOLEKTÍVNU OCHRANU

1. Antiradiačný – CBRN ochranný odev LAA3T
Ochranný plynotesný odev je určený pre CBRN First Responders operácie HaZZ, PZ, alebo príslušníkov ozbrojených síl. Používa sa s kompatibilnou ochrannou maskou, alebo s izolačným dýchacím prístrojom. V porovnaní s klasickými ochrannými odevmi tejto kategórie, poskytuje ochranu nielen voči prieniku CBRN kontaminácie, ale chráni aj voči ionizujúcemu žiareniu. Hmotnosť odevu je porovnateľná s hmotnosťou štandardných CBRN ochranných odevov kategórie 1B. Pre odev môže byť dodaná ochranná maska NBC-95 vybavená krabicovým filtrom s upevnením podľa STN EN 148, alebo maska GSRe, ktorá umožní použiť kombináciu filtra a izolačného dýchacieho prístroja, alebo osobnú filtračnú-ventilačnú jednotku. Kombinácia režimu filtrácie a izolácie je schopná podstatne predĺžiť dobu plnenia úlohy vo veľmi nebezpečnom prostredí CBRN kontaminácie.
              Technická špecifikácia:

2. Prevozný odolný úkryt kategórie COLPRO
Úkrytová jednotka na báze kontajnera ISO-C je určená pre zriadenie špecializovaných mobilných operačných pracovísk s vysokou odolnosťou, napríklad miest pre riadenie a velenie, pracovísk pre poskytovanie zdravotníckej pomoci, alebo pre zriadenie únikových úkrytov v prospech V.I.P. Úkrytová jednotka sa dopravuje do miesta nasadenia nosičmi kontajnerov s hákovým, alebo bočným nakladačom. Úkrytové jednotky je možné vybaviť špeciálnym modulom umožňujúcim spájanie do väčších skupín pracovísk, pri zachovaní CBRN odolnosti.


II. CBRN DEKONTAMINAČNÉ VYBAVENIE

1. Osobný dekontaminačný balíček RSDL
Osobný prostriedok pre urgentné odstránenie jedovatých chemických látok z povrchu tela, v rámci poskytovania 1.pomoci a svojpomoci. Balíček s veľmi malými rozmermi a hmotnosťou je vhodný pre denné pohotovostné nosenie.


Katalógové číslo: 001CBRN2

Technická špecifikácia:

Balíček obsahuje gél v objeme 21ml deponovaný na aplikačnej hubke. Po nanesení na pokožku účinne odstraňuje, alebo podstatne znižuje koncentráciu kontaminácie jedovatými chemickými látkami prenikajúcimi neporušenou kožou. Doba pôsobenia 2 min. Veľmi účinne je schopný dekontaminovať nervovo-paralytické bojové chemické látky, napríklad GA (Tabun), GB (Sarin), GD (Soman), GF, VX, HD (yperity), ale aj biologické toxíny, ako je T-2 toxín, priemyselné jedovaté látky a potenciálne bojové nervové látky Parathion, Paraoxon, Malathion, Malaoxon, Chlorpyrifos, ktoré môžu byť zneužité pri teroristických a kriminálnych útokoch. Účinná látka DAM (2,3-butanedione monooxime) vo vodnom roztoku je netoxická a nedráždi pokožku. Poskytuje dlhodobý ochranný efekt. Až po 24 hod nepretržitého pôsobenia gélu sa môžu u niektorých osôb prejaviť príznaky lokálneho podráždenia kože. Nepoužívať vnútorne a do poranení. Po aplikácii odstrániť z povrchu kože po dvoch min, alebo neskôr, tak skoro, ako je to bezpečné z hľadiska situácie. Nepoužívať nadmerné množstvo a nedekontaminovať naraz celý povrch tela, len potenciálne zasiahnuté časti.

2. Dekontaminačné penotvorné činidlo pre odmorovanie a dezaktiváciu ODS-5

Katalógové číslo: 002CBRN2

Technická špecifikácia:

Dekontaminačné univerzálne činidlo je určené pre dekontaminačné prenosné a mobilné prístroje. Umožňuje odstraňovať z povrchu materiálu, alebo z povrchu ochranných prostriedkov jedovaté chemické látky, zahrňujúce bojové chemické látky, potenciálne bojové chemické látky, pesticídy, tiež aj veľa druhov nebezpečných priemyselných chemických látok, vrátane ťažkých kovov a zároveň z povrchov odstraňuje rádioaktívne látky. Používa sa vo forme 6% vodného roztoku ako pena, alebo aerosól nanášaný na povrch dekontaminovaného predmetu. Po uplynutí reakčnej doby sú produkty dekontaminačného procesu opláchnuté z dekontaminovaného povrchu vodou, alebo sa odstránia dekontaminačným vysávačom. Činidlo je nekorozívne a neohrozuje životné prostredie.

3. Dekontaminačné činidlo pre odmorovanie a dezinfekciu

Katalógové číslo: 003CBRN2

Technická špecifikácia:

Dekontaminačné univerzálne činidlo BX-24 vo forme vodného roztoku, je určené pre dekontaminačné prenosné a mobilné prístroje. Umožňuje odstraňovať z povrchu materiálu, alebo z povrchu ochranných prostriedkov jedovaté chemické látky, zahrňujúce bojové chemické látky a zároveň z povrchov odstraňuje pôvodcov nebezpečných ochorení, vrátane bojových biologických látok. Používa sa vo forme 10 % vodného roztoku ako pena, alebo aerosól nanášaný na povrch dekontaminovaného predmetu. Po uplynutí reakčnej doby sú produkty dekontaminačného procesu opláchnuté z dekontaminovaného povrchu vodou, alebo sa odstránia dekontaminačným vysávačom. Činidlo je nekorozívne a neohrozuje životné prostredie.

4. Prenosná pohotovostná súprava pre dekontamináciu DCN-01BCH
Prenosná súprava DCN-01BCH je určená pre CBRN First Responders operácie. Umožňuje pohodlné a bezpečné prenášanie s možnosťou okamžitého použitia. Je umiestnená v plastovom kufríku, ktorý je zároveň vybavený nosnými popruhmi na prenášanie v teréne. Súprava je určená na odstránenie bojových (CWAs) a priemyselných nebezpečných (TICs) chemických látok, nebezpečných biologických látok a toxínov, tiež na odstránenie rádioaktívnych látok z povrchov. Umožňuje dekontaminovať štandardný materiál a tiež citlivé vybavenie, vrátane počítačov, rádiostaníc, alebo optických prístrojov. Je vhodná aj na znižovanie koncentrácie jedovatých chemických látok v atmosfére miestností, hlavne v rámci vykonávania záchranných a lokalizačných prác.

Súpravu tvorí:
• Odmorovací a dezaktivačný sprej s penotvorným činidlom ODS-5 pre dekontamináciu povrchov materiálu. Náplň 2x 1000ml.
• Odmorovací a dezinfekčný sprej BX-24 pre dekontamináciu citlivého vybavenia. Náplň 2x 750ml.
• Odmorovací sprej FastACT pre dekontamináciu vybavenia, výstroja, umožňujúci tiež znížiť koncentráciu chemických látok v miestnostiach. Náplň 2x 650ml.
• Umývací 1000ml sprej s absolútnym etylalkoholom na odstránenie, reakčných produktov dekontaminačných procesov. V súprave sú tiež jednorazové utierky s mikro-vlákna.Súprava môže byť na prianie zákazníka doplnená o výkonný sieťový, alebo akumulátorový vysávač s HEPA- filtrom 99,97%/ 0,3m, ktorý umožní odstrániť šetrným spôsobom reakčné produkty dekontaminácie s veľmi citlivých prístrojov a tiež umožní odstrániť rádioaktívny prach s povrchov bez použitia činidiel. Iný variant predstavuje dekontaminačný vysávač s generátorom pary, vhodný aj na dezinfekciu a odháňanie zvyškovej kontaminácie pár chemických látok, hlavne z interiérov techniky a vybavenia personálu. Doplnkové vybavenie predstavuje tiež malá 1,5L súprava PSDS1,5MIL určená na dekontamináciu malých plôch pomocou pripravovaných receptúr BX-24 a ODS-5.Katalógové číslo: 004CBRN2
5. Prenosný dekontaminačný prístroj PSDS-10MIL
Komplet je určený na operatívnu a úplnú dekontamináciu techniky, materiálu, povrchov prostriedkov ochrany jednotlivca, na hygienickú očistu osôb, alebo na dekontamináciu objektov s použitím dekontaminačných činidiel BX-24 a ODS-5. Jeho základom je zariadenie SANIJET C.921, ktoré umožňuje čerpať vodu, ohrievať ju na požadovanú teplotu a distribuovať v troch režimoch, ako nízkotlakovú 50L/min, vysokotlakovú 17L/min, alebo tlakovú vodnú paru. Zariadenie je plne autonómne, poháňané motorovou naftou. Má integrovaný generátor umožňujúci tvorbu dekontaminačnej receptúry. Zároveň je vybavený generátorom elektrickej energie, ktorý môže byť použitý Pre vykonávanie dekontaminácie je komplet vybavený:
• Univerzálnou dekontaminačnou prúdnicou,
• Špeciálnou dekontaminačnou prúdnicou umožňujúcou priame generovanie receptúry a oplach tlakovou vodou s prepínaním režimov na prúdnici,
• Parnou prúdnicou,
• Prejazdovým môstikom na dekontamináciu podvozkov techniky,
• Dekontaminačnou kabínou na čistenie povrchov osobných ochranných prostriedkov, alebo na hygienickú očistu.Na prianie zákazníka môže byť súprava rozšírená o skladacie zberné nádrže na technologický odpad po dekontaminácii, čerpadlo na zber kvapalného odpadu, sudy na technologický odpad a zásobné pružné 1000L nádrže na vodu, prípadne o prostriedky pre označovanie a vytýčenie pracovísk pre dennú a nočnú prevádzku.

Katalógové číslo: 005CBRN2

6. Ľahké dekontaminačné a záchranné vozidlo CBRN-LDV
V spolupráci s partnermi podnikajúcimi v oblasti obranného priemyslu ponúkame jedinečné ľahké dekontaminačné vozidlo. Je riešené ako špeciálna vymeniteľná modulárna kontajnerová zástavba na podvozku ľahkého obrneného transportéru 4x4, alebo na podvozku neobrneného terénneho vozidla. Súprava LDV obsahuje palubný kvapalinový – penotvorný/parný dekontaminačný systém, ktorý môže byť zo zástavby vyňatý a použitý ako prenosný. Zástavba tiež obsahuje prostriedky pre vyhľadávanie osôb v CBRN kontaminovanom prostredí a závaloch, prístroje na znižovanie stupňa kontaminácie v miestnostiach, prostriedky na uvoľňovanie osôb, materiál na prvotnú dekontamináciu osôb, únikové prostriedky na individuálnu ochranu zasiahnutých osôb, prostriedky pre navedenie zasiahnutých do zhromaždísk a vybavenie na poskytnutie neodkladnej zdravotníckej pomoci.

Základné vybavenie modulárnej zástavby zahrňuje:
• Generátor dekontaminačnej receptúry s čerpadlami a naftovým ohrievačom vody,
• Ručné dekontaminačné, prúdnice a prístroje na dekontamináciu citlivého vybavenia
• Aerosólový generátor pre znižovanie stupňa kontaminácie v ovzduší
• Ľahké manipulačné rameno s dekontaminačnou a umývacou lištou, pre dekontamináciu techniky a objektov,
• Integrovanú lištu na dekontamináciu ciest a terénu
• FLIR vyhľadávaciu kameru
• GPR/WPR – radar na vyhľadávanie osôb za prekážkou (za stenou)
• Ručné prístroje na kontrolu prítomnosti CBRN kontaminácie a pre dozimetrickú, analytickú a biologickú kontrolu účinnosti dekontaminácie
• Únikové masky, odevy a záchranné vaky pre zranených
• Súpravu CBRN-MED pre poskytnutie neodkladnej pomoci a príprava na transport
• Súpravu na dekontamináciu kože, slizníc a poranení
• Súpravu hydraulického náradia pre uvoľňovanie osôb s prenosným hydromotorom
• Zariadenie na označovanie a vytyčovanie

CBRN-LDV môže byť použité v operáciách:
• Záchranné práce v CBRN kontaminovanom prostredí, alebo záchranné práce pri živelných pohromách a katastrofách, v rozsahu: základný CBRN prieskum, vyhľadanie osôb, zníženie stupňa kontaminácie, dekontaminácia plochy pre poskytovanie pomoci, vyslobodenie, poskytnutie neodkladnej zdravotníckej pomoci, prvotná dekontaminácia osôb, nasadenie únikových osobných ochranných prostriedkov, príprava na transport zdravotníckymi orgánmi, alebo regulácia do miesta pre dekontamináciu -opustenie kontaminovaného priestoru.
• Budovanie miesta dekontaminácie s nízkou kapacitou, na výstupe z kontaminovaného priestoru v prospech malých jednotiek opúšťajúcich toto územie, v rozsahu: pracovisko na úplnú dekontamináciu povrchov techniky, pracovisko na dekontamináciu interiérov techniky a materiálu, vrátane citlivého vybavenia, pracovisko na dekontamináciu povrchov prostriedkov osobnej ochrany.
• Operatívna dekontaminácia v CBRN kontaminovanom prostredí, v rozsahu: dekontaminácia techniky, materiálu a povrchov prostriedkov ochrany jednotiek ktoré musia plniť úlohu v kontaminovanom prostredí, dekontaminácia komunikácií a plôch, dekontaminácia povrchov a interiérov budov, vrátane sanačných prác pri šírení epidémie, neutralizácia  CBRN látok uvoľnených na terén pri technologickej havárii, alebo po CBRN útoku, s cieľom obmedziť ďalšie šírenie kontaminácie vzduchom a znížiť jej prienik do pôdy.

Obrnené vozidlo 4x4 – nosič špeciálnej zástavby, je štandardne vybavené taktickým výstražným detekčným CR- systémom s meteorologickou sondou pre rýchle rozpoznanie  CBRN kontaminácie v okolí vozidla a pre CBRN monitorovanie bezpečnosti posádky. Filtračné – ventilačné zariadenie vozidla pre ochranu posádky pred kontamináciou pracuje v režime pretlaku a spúšťané je v automatickom móde CR-detektorom, alebo manuálne. Obrnené vozidlo má integrovanú diaľkovo riadenú streleckú vežu vybavenú palubným 7,62mm guľometom. Vozidlo je schopné prekonávať vodný tok plávaním bez špeciálnej prípravy.

Na prianie zákazníka môže byť vybavenie vozidla rozšírené:
- Antiradiačná ochrana posádky vozidla
- Detektor mín
- Detektor ožiarenia laserom
- Granátomety pre ochranu dymovou clonou

Katalógové číslo: 006CBRN2


BovaChem s.r.o.
+421 905 522 404
info@bovachem.sk
Návrat na obsah