COVID-19 - BovaChem

bovaCHEM
Title
Prejsť na obsah
ProduktyProstriedky pre ochranu proti šíreniu COVID-19.


Pre podnikateľov, živnostníkov, občianske združenia a obce ponúkame účinné, registrované dezinfekčné prostriedky produkované spoločnosťou BovaCHEM, s.r.o. podľa výsledkov najnovších vedeckých štúdií a prostriedky na ochranu dýchacích ciest.
Čistiaci - dezinfekčný prostriedok na povrchy
OxyEt-A (účinné látky: Etanol 78% čistý, peroxid vodíka technický 0,125%, stabilizátory a aditíva v technickej čistote) použitie na pevné plochy v interiéri vozidiel a miestností, podlahy, steny z náterom a obkladom, materiál a vybavenie, na povrchy ochranných pracovných pomôcok (ochranný odev, rukavice, čižmy). Nanášať ako jemný aerosól s vytvorením vlhkej vrstvy povrchu (20-50ml/m2), neoplachovať, doba expozície 5min. Nepoužívať na polymetylmetakrylát. Po vykonaní čistenia vyvetrať. Horľavé pary – lieh.

Dodávame v baleniach 10L a 1L. Pre 1L balenia je k dispozícii na vyžiadanie mechanický rozprašovač.


Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii v PDF na stiahnutie TU

Čistiaci - dezinfekčný prostriedok na ruky
OxyEt-B (účinná látka Etanol 80%, vysoká čistota ACS, peroxid vodíku vysokej čistoty p.a. 0,125%, glycerín čistoty vysokej čistoty ACS 1,45%, stabilizátory v potravinárskej čistote). Použitie na ruky. Nízka spotreba cca 2-5 ml na jednu dávku, reakčná doba 5min, neoplachovať.

Dodávame v baleniach 10L a 1L. Pre 1L balenia je k dispozícii na vyžiadanie mechanický rozprašovač.


Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii v PDF na stiahnutie TU

Čistiaci – dezinfekčný prostriedok na citlivé predmety
OxyEt-C (účinné látky Etanol - Izopropanol 98% vysokej čistoty, peroxid vodíka 0,5%, stabilizátory a aditíva) Použitie: citlivé vybavenie (fotoaparát, odolný mobilný telefón a tablet/PC, palubná doska vozidla a ovládacie prvky, rádiostanica, ďalekohľad, obrazovka TV- vypnutý, gumové a plastové časti ochrannej masky a polomasky). Aplikácia nanášaním vo forme jemného aerosólu (postrekovač) 10-20ml/m2, alebo utieraním tampónom namočenom v roztoku, expozícia 5min. Nepoužívať na polymetylmetakrylát. Po vykonaní čistenia vyvetrať. Horľavé pary – lieh.

Dodávame v baleniach 10L a 1L. Pre 1L balenia je k dispozícii na vyžiadanie mechanický rozprašovač.
Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii v PDF na stiahnutie TU

Koloidné striebro na povrchy materiálu
Ag-KOLOID1000 (účinná látka nano- častice striebra 15-50 um, technická čistota, inkorporované v aditívach zabraňujúcich úletu do prostredia, koloid v deionizovanej vode, vínovo červené sfarbenie). Použitie na povrchy materiálu vyžadujúceho dlhodobú bezpečnosť 3-5 dní od nanesenia, vonkajší povrch respirátorov FFP-1 a FFP2, prvotné čistenie povrchu pracovných odevov po opustení nebezpečnej oblasti, ktoré neboli chránené bariérou voči kontaminácii, dlhodobý efekt na čistenie kľučiek a držadiel s účinkom do 12 hodín, v závislosti od oteru, prvotná dezinfekcia textilných materiálov ktoré nemožno vyprať po opustení rizikového priestoru, alebo čistiť etanol – peroxidovými činidlami. Aplikovať nanášaním vo forme jemného aerosólu striekaním 10-20ml/ m2, alebo utieraním tampónom namočeným v koloide. Nepoužívať vnútorne, ani na sliznice.


Koloidné striebro na ochranu rúk
Ochranný gél Ag-KOLOID100 (účinná látka nano - častice striebra s vysokou čistotou, inkorporované v deriváte celulózy, s prídavkom antibakteriálneho čajovníkového tea tree oleja, prírodných rastlinných olejov a glycerínu, s veľmi vysokou čistotou). Použitie na ošetrenie rúk po umytí alebo dezinfekcii, s dlhodobým ochranným efektom až 6 hodín, alebo na ošetrenie rúk pred nasadením ochranných rukavíc (ochrana rúk v prípade poškodenia rukavíc). Aplikovať roztieraním 2-4 ml.
Ochrana dýchacích ciest - rúška
Rúško jednorazové, materiál NON-WOVENRespirátor FFP-2
Respirátor FFP-2 N95, typ 3M 8210Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii v PDF na stiahnutie TU

BovaChem s.r.o.
+421 905 522 404
info@bovachem.sk
Návrat na obsah