BovaChem

bovaCHEM
Title
Prejsť na obsahVybavenie pre radiačnú, chemickú a biologickú ochranu.

Vítame Vás na stránke spoločnosti BovaCHEM.

BovaCHEM, s.r.o. ponúka komplexné zákaznícke riešenia a poradenstvo v oblastiach svojho pôsobenia.
Súčasne realizuje výskum a vývoj nových materiálov, postupov a technológií.


BovaCHEM, s.r.o. ponúka:

  • Predaj vybavenia pre ochranu osôb voči nebezpečným chemickým, biologickým a rádioaktívnym faktorom, vrátane vyhotovenia návrhov riešení a postupov používania.
  • Návrh technického riešenia a spôsobu používania, výroba a predaj špeciálneho vybavenia pre radiačnú, chemickú a biologickú ochranu – CBRN (Chemical Biological, Radiological, Nuclear).
  • Orientačné chemické analýzy pre priemysel a ochranu pred rizikovými chemickými faktormi.
  • Syntézy vybraných chemických látok a príprava zmesí.
  • Postupy, technológie a receptúry pre dezinfekciu a odmorovanie.
BovaChem s.r.o.
+421 905 522 404
info@bovachem.sk
Návrat na obsah