CBRN vybavenie - BovaChem

bovaCHEM
Title
Prejsť na obsah
ProduktyProdukty pre základnú CBRN ochranu.

Ponúkame dodávky vybavenia na CBRNE ochranu určené pre štátne inštitúcie, firmy a na ochranu obyvateľstva. Poskytujeme služby komplexných riešení CBRNE ochrany podľa požiadaviek zákazníka, na základe nami vypracovaných analýz a návrhov vytvorených na mieru. Na základe Vašej požiadavky vieme zabezpečiť pre jednotlivcov a skupiny písomnú inštruktáž, alebo ucelený výcvik v oblasti reakcie na CBRNE hrozbu, s výcvikovým programom prispôsobeným konkrétnym cieľom a potrebám.

1. Úniková maska
Úniková ochranná maska svojimi rozmermi a hmotnosťou umožňuje každodenné pohotovostné nosenie a je okamžite k dispozícii. Podporuje bezpečný, rýchly odchod z miest zasiahnutých nebezpečnou rádioaktívnou, chemickou, alebo biologickou kontamináciou, prípadne z priestorov požiaru. Nechráni v miestach s nízkou koncentráciou kyslíku v ovzduší!


Katalógové číslo: 0001CBRN1

Technická špecifikácia:

Úniková kukla a maska má integrované lícnicové filtre s vstupom na oboch stranách. Používa sa na ochranu proti chemickým latkám v škále filtra ABEK, s ochranou proti organickým anorganickým a kyslým parám, čpavku, pevným a kvapalným časticiam v kategórii P3. Do pružného materiálu lícnice ochranné masky je vložený zorník z prehľadného tepelne odolného materiálu. Ochranná kukla je stiahnutá pružným okrajom okolo krku kde vytvára tesniacu líniu. Maska má veľmi nízku hmotnosť a balení vo vákuovanej hliníkovej fólii umožňuje skladovateľnosť až 5 rokov. Veľkosť únikovej kukly je univerzálna, farba lícnice je žltá.Odolnosť voči teplote do 200°C, požiarna rezistencia NFPA 701.
Rozmer balenia: 190 x 150 x 40 mm
Hmotnosť balenia: 190 g
Smernica Rady 89/686/EHS v znení Smerníc 93/68/EHS o zbližovaní predpisov členských štátov, dotýkajúcich sa osobných ochranných prostriedkov.

Test rezistencie filtra:


2. Ochranná maska CM-6
Štandardná ochranná maska poskytujúca vysoký stupeň ochrany dýchacích ciest a tváre aj pri dlhodobom používaní v prostredí kontaminovanom rádioaktívnymi, chemickými a biologickými látkami. Ochranné vlastnosti sú závislé od druhu použitého filtra.
Ochranná maska nechráni v prostredí s nízkym obsahom kyslíka pod 17 objemových %.


 
Katalógové číslo: 0002CBRN1

Technická špecifikácia:

OCHRANNÁ MASKA v spojení s vhodným filtrom alebo dýchacím prístrojom zaisťuje účinnú ochranu očí, tváre a dýchacích orgánov pred priemyselnými škodlivinami, chemickými otravnými látkami vo forme plynov, pár, pevných a kvapalných aerosólov. Ďalej proti biologickým aerosólom, proti rádioaktívnemu prachu vzniknutom výbuchom jadrovej zbrane alebo haváriou objektov a zariadení, ktoré používajú jadrové materiály. Funkčná spoľahlivosť masky je zaručená v rozsahu teplôt –30 °C do +50 °C. Používa ochranné filtre s pripojením závitom 40 mm x 1/7-in podľa STN EN 148. Masku je možné používať v miestach s nebezpečenstvom výbuchu SNV1. Vyhovuje všetkým požiadavkám podľa STN EN 136 pre triedu 3. Lícnica a polomaska je vyrobená z gumy. Má integrovaný ventilový systém, priehľadný panoramatický zorník a priezvučnú vložku zaisťujúcu až 95% zrozumiteľnosť. Upínací systém zabezpečuje zachovanie tesniacej línie aj pri namáhavých činnostiach. Pre masku je možné samostatne dodať okuliarové vložky na inštalovanie dioptrických, alebo špeciálnych skiel. Súprava obsahuje úplnú lícnicu masky CM-6S, transportnú tašku a 2 ks filtrov s ochrannými parametrami A2B2E2K2. Doba skladovania za určených podmienok 10 rokov.

3. Ochranný filter
Filter pre ochranné masky a pretlakové ochranné odevy, vybavené pripojením závitom 40mm x 1/7in podľa STN EN 148. Typ: A2B2E2K2.


Katalógové číslo: 0003CBRN1

Technická špecifikácia:

Filter MOF 6,A2B2E2K2, spĺňa štandard EN 14387+A1. Chráni voči organickým a anorganickým parám a plynom, ako napríklad: chlór, cyklohexan, toluén, alkohol, fosgén, kyanovodík, chlórkyán, chlórpikrín, sarin, yperit, formaldehyd, bróm, chlorovodík, fluorovodík, amoniak, sírovodíku, oxidu siričitému, alebo voči organickým amínom. Sorpčná kapacita v súlade s ČSN EN 141. Chráni tiež voči pevným a kvapalným aerosólom, vrátane biologických a rádioaktívnych látok. Je vyrobený s špeciálneho plastu. Pripojenie k ochrannej maske závitom podľa EN 148-1 Rd 40x1/7 in, alebo GOST 8762-75 OZ 40x4mm. Doba skladovania za určených podmienok 10 rokov.

4. Ochranný jednorazový odev CHA5
Kombinézy Tychem® C (model CHA5) ponúkajú ochrannú bariéru typu 3-B, 4, 5 a 6 proti širokej škále anorganických chemikálií a biologických rizík. Kombinézy sú veľmi ľahké a pohodlné.

Tieto inovatívne odevy pomáhajú zabezpečiť ochranu proti chemickým rizikám (koncentrované anorganické chemikálie a ultra jemné častice) i biologickým nebezpečenstvám (splňujú požiadavky normy EN 14126). Vďaka svojmu ergonomickému strihu pomáhajú užívateľom zvládať i náročné úlohy jednoduchšie a pohodlnejšie.

PODROBNOSTI:
• Zips
• Pružná úprava kapucne a samolepiaci kryt brady
• Silnejšie a prelepené stehy
• Pružná úprava na koncoch rukávov a nohavíc
• Pružná úprava v páse
• Pútko na palec z pružného materiálu
• Ponožky pripevnené ku členkom (voliteľné)

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A NORMY
• Typ 3 – Ochrana proti tlakovým kvapalinám chemikálií (Norma: EN 14605)
• Typ 4 – Ochrana proti postreku vo forme spreja (Norma: EN 14605)
• Typ 4B – Biologická ochrana(Norma: EN 14126)
• Typ 5 – Ochrana proti poletavým pevným časticiam chemikálií (Norma: EN ISO 13982-1)
• Typ 6 – Obmedzená ochrana proti kvapalným chemikáliám v aerosóle (Norma: EN 13034)
• Elektrostatický výboj pri riadnom uzemnení (Norma: EN 1149-5: 2008)
• Ochrana proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami (Norma: EN 1073-2)

Poznámka: ochranný odev môžeme doplniť o ochranné rukavice a ochrannú obuv podľa spresnenia špecifikácie.


Katalógové číslo: 0004CBRN1

5. Ochranný odev SUNIT
Základný materiál je tvorený nepriedušným nánosom špeciálnej kaučukovej zmesky na textilný materiál. Odev sa skladá z blúzy s vlepenými krúžkami pre upevnenie rukavíc a z nohavíc s prilepenými gumovými gumákmi. Oblek nie je určený k použitiu v prostredí s možným nebezpečenstvom výbuchu.
Ochranný chemický oblek Gumotex Sunit poskytuje taktiež protichemickú ochranu tela užívateľa proti účinkom kvapalných chemikálií, hlavne kvapalín a liehov.
Odolnosť proti pôsobeniu vybraných chemikálií je preskúšaná Výskumným ústavom bezpečnosti práce.

Ochranný protichemický odev Typ SUNIT IV.A

• Kategória OOP III vo zmysle skupiny OOP pri komisii 89/392/EHS
• Základná ochrana stanovená harmonizovanou normou ČSN EN 14605
• Určený k likvidácii havárií kyselín a zásad
• Protichemická ochrana tela užívateľa proti účinkom kvapalných chemikálií, špeciálne proti kyselinám a liehom
• Využití i v ďalších oblastiach ľudskej činnosti
• Dvojdielny oblek neplynotesný
• Nepriedušný nános špeciálnej kaučukové zmesky na textilný materiál
• Nohavice nad pás s trakmi s reguláciou upnutia
• V nohaviciach sú vlepené gumové gumáky
• Gumová ochranná obuv
• Blúza s kapucňou na stiahnutie v dolnom okraji, prezlečená cez nohavice, stiahnutá pružinkou a pásom s karabínou.
• V rukávoch vlepené pevné manžetové krúžky pre upevnenie protichemických rukavíc
• Protichemické ochranné rukavice päť prstové
• Súčasťou obleku nie sú ochranné prostriedky tváre a dýchacieho ústrojenstva
• Oblek nie je určený k použitiu v prostredí s možným nebezpečenstvom výbuchu
• Nie je určený proti pôsobeniu organických látok
• Výber z niekoľkých veľkostí odevov a gumákov
• Pre výšky postavy od 170 do 194 cm
• Kombinácia telesných dĺžok a šírky, i u gumákov
• Preskúšane Výskumným ústavom bezpečnosti práce Praha


    
Katalógové číslo: 0005CBRN1


Pretlakový ochranný odev Microchem 3000 AirLine
Revolučná konštrukcia pretlakového obleku, ktorého tlakovanie a ventilovanie obstaráva pracovníkom nesená filtračne ventilačná jednotka CleanAir Pressure. Ta je pritom zároveň nesená vo vnútri obleku, zatiaľ čo filtre sú na vonkajšej strane – v prípade kontaminácie tak všetky znečistené materiály zostávajú na jednej strane obleku a je možné sa z neho vyzliecť s minimálnym rizikom kontaminácie.
Oblek kat. III s šitými a prelepenými stehmi pre ochranu predovšetkým proti biologickému nebezpečenstvu a postreku menej koncentrovanými chemickými látkami. Vysoká kvapalná odpudivosť povrchu.
Konštruovaný pre potreby výskumu pracujúceho so všetkými formami biologického agensu (vrátane odolnosti proti prostriedkom na ich likvidáciu) či urgentných lekárskych zásahov. Oblek je odolný voči kvapalinám, rovnako tak je výborne využiteľný pre chemický, farmaceutický a jadrový priemysel, dielne pracujúce s moridlom a lakovne alebo čistenie tlakovými kvapalinami.

Vlastnosti
• Vnútorná léga pre pripojenie rukavíc (k dispozícii i prevedenie s integrovanou rukavicou)
• Integrovaná vnútorná ponožka do ochrannej obuvi s tesnou légou cez topánku
• Závesný tunel pre fixáciu prívodnej hadice vzduchu za zátylkom so špeciálnou maticou pre jeho zachytenie (súčasť dodávky)
• Trhací uzáver pre možnosť roztrhnutia a núdzového opustenia obleku
• Dvojsmerne ťahaný materiál pre lepšiu odolnosť roztrhnutia
• Priedušná konštrukcia materiálu pre zníženie tepelného stresu, a lepší odvod vodných par z obleku
• Vysoká odolnosť proti prepichnutiu
• Nelepivý povrch s vysokým povrchovým napätím – kvapalne odpudivý (3-B)
• Ochrana proti aerosólom kat. 5-B a postreku kat. 4-B
• Antistatický odev podľa EN 1149-1
• Ochrana proti biologickému a infekčnému agensu podľa EN 14126, EN 1073-1
• Bez silikónu


    
Katalógové číslo: 0006CBRN1


7. Únikový detský vak
Detský vak  určený na rýchle opustenie CBRN kontaminovaného priestoru v sprievode rodiča. Jeho rozmery a hmotnosť umožňujú denné pohotovostné nosenie v osobných veciach rodiča, alebo v detskom kočíku. Únikový detský vak je potom okamžite dostupný v prípade nečakanej udalosti.


Katalógové číslo: 0007CBRN1

Veľkosť: deti 0-1 rok, deti do 3 rokov, deti do 5 rokov

Technická špecifikácia:

Detský vak je určený na ochranu dýchacích ciest a povrchu tela detí vo veku do 3 rokov. Vak je vyrobený s PVC materiálu disponujúceho vysokou rezistenciou voči prieniku chemickej kontaminácie v kvapalnej forme, chráni tiež voči účinku biologických a rádioaktívnych častíc najmenej po dobu 48 hodín. Vybavený je integrovaným CBRN 3M JRF-85 filtrom a výdychovým ventilom. Na ošetrovanie má vstavané rukavice a priehľadný zorník. Veľmi malé rozmery zodpovedajúce formátu A4 pre zložený vak, umožňujú jeho denné pohotovostné nosenie.

8. Osobný detektor nebezpečných chemických látok
Náramkový detektor chemických látok vybavený vymeniteľnými čipmi. K dispozícii sú vymeniteľné čipy umožňujúce v atmosfére, na povrchoch a vo vode detegovať vysoké a nízke pH, fosgén, chlór, fluór, jód, sírovodík a amoniak.  Detekcia látok je vykonávaná na základe vizuálnej zmeny sfarbenia aktívnej vrstvy čipu. Balenia čipov sú dostupné tiež ako samostatne dodávaný tovar.  


Katalógové číslo: 0008CBRN1

9. Osobná dozimetrická rádioluminiscenčná karta
Dozimetrická karta umožňuje sledovanie akútnej kumulovanej dávky ožiarenia. Na svoju prevádzku nepotrebuje batériu. Údaj možno odčítať ihneď, bez potreby vyhodnocovacej jednotky.


Katalógové číslo: 0009CBRN1

Technická špecifikácia:

Rádioluminiscenčná karta umožňuje zisťovanie kumulovanej dávky ožiarenia v rozsahu 10 – 10000 mSv. Odčítanie hodnoty sa vykoná vizuálne, porovnaním zmeny sfarbenia bar- stupnice oproti referenčnej škále. Karta je citlivá na žiarenie gama a röntgenové žiarenie nad 10 keV, beta žiarenie nad 100 keV a neutróny. Má rozmer 85x55x1mm a hmotnosť 3g.

10. Osobný test na zisťovanie biologickej hrozby
Jednoduchý a lacný, spoľahlivý test na rýchle rozpoznanie veľmi nebezpečných biologických látok, napríklad antrax, alebo biologických toxínov, ako napríklad botulotoxín a ricín.


Katalógové číslo: 0010CBRN1

Technická špecifikácia:

Test založený na nešpecifickej reakcii nebezpečných biologických proteínov s činidlom v súprave, umožňuje odobrať vzorku, stanoviť jej optimálne pH a zistiť prítomnosť biologickej hrozby.

11. Ručný plynový chromatograf FROG-4000
Ručný plynový chromatograf s 10,6eV PID detektorom. Vhodný na identifikáciu a stanovenie prchavých organických látok, ako napríklad toxické prchavé látky, prchavé priemyselné chemické látky, prchavé farmaceutické prípravky, VOCs polutanty životného prostredia, BTEX, TCE, PCE, rozpúšťadlá, napríklad benzén, toluén a xylén, alkoholy a ketóny, ktoré možno ionizovať pri 10,6eV. Umožňuje priamu analýzu ovzdušia, vody, sterov povrchov, pôdy a tuhých látok bez prípravy vzorky a bez externých zariadení. Je veľmi ľahký s hmotnosťou 2,2kg a s rozmermi 24,5x19x37cm. Napájaný je NiMH batériou, alebo sieťovým adaptérom 230V AC. Umožňuje vykonávanie analýz bez pripojenia na externý počítač, vrátane zobrazenia výsledkov. Podrobné vyhodnocovanie analýz a spracovanie dát sa vykoná po pripojení na počítač.  


Katalógové číslo: 0011CBRN1

12. Osobný elektronický dozimeter
Miniatúrny osobný dozimeter s rozmermi 58x59x20mm a hmotnosťou 0,07kg, veľmi odolný, schopný zisťovať a zobrazovať dávkový ekvivalent a príkon dávkového ekvivalentu pre žiarenie gama s energiou 20keV až 10MeV. Umožňuje meranie dávkového príkonu 0,1Sv/h-10Sv/h, s indikáciou od 0,01Sv/h a meranie dávky 0,05Sv-10Sv, s indikáciou od 0,001 Sv. Je vybavený vizuálnym a vibračným alarmom prekročenia zvolenej dávky a dávkového príkonu. Vymeniteľná batéria zabezpečuje prevádzku počas 30 dní, v závislosti od podmienok.


Katalógové číslo: 0012CBRN1

13. Dozimetrické hodinky náramkové
Náramkové vodotesné hodinky obsahujú švajčiarsky hodinový strojček a dozimetrický prístroj pre zisťovanie dávkového príkonu gama v jednom puzdre. Umožňujú kontrolovať s veľmi vysokou citlivosťou prítomnosť a hodnotu ionizujúceho žiarenia v každej krízovej situácii, pri cestách lietadlom, alebo v prípade manipulácie s neznámym predmetom. Predstavujú zároveň elegantné vyhotovenie a zaisťujú perfektnú funkčnosť náramkových hodín.


Katalógové číslo: 0013CBRN1

Technická špecifikácia:

Interná pamäť dozimetra až 500 udalostí. Možnosť pripojenia k PC cestou IRDA portu a možnosť analýzy údajov. Rozsah merania dávkového príkonu 0,01 – 9999,99 mikroSv/h, rozsah merania dávky ožiarenia 0,001 – 9999 mikro Sv. Energetický rozsah 0,06 -1,5 MeV. Hmotnosť 100g. Batéria má výdrž až 18 mesiacov.

14. Osobný dekontaminačný sprej a rukavica
Dekontaminačný sprej pre okamžité použitie po incidente, určený na odstraňovanie toxických chemických látok z povrchov a znižovanie stupňa kontaminácie v miestnostiach. Dekontaminačná rukavica je určená na okamžitú dekontamináciu zasiahnutých častí povrchu tela v rámci poskytovania 1.pomoci.

      

Katalógové číslo: 0014CBRN1

Technická špecifikácia:

Dekontaminačný sprej s objemom 650ml, obsahuje dekontaminačný sorbent schopný súčasne neutralizovať toxické chemické látky vo forme pár, plynov a kvapalín, v ovzduší i na povrchoch. Dekontaminačné činidlo nie je agresívne a môže byť aplikované aj na citlivé povrchy bez rizika ich poškodenia. V miestnostiach veľmi účinne znižuje stupeň kontaminácie, čím zvyšuje šancu na prežitie a zároveň zvyšuje ochrannú dobu filtrov masiek. Je vhodný aj na odstránenie zdrojov, ako sú rozliate jedovaté kvapaliny z ktorých unikajú nebezpečné pary. Má širokospektrálny účinok zahrňujúci priemyselné anorganické a organické chemické látky, bojové chemické látky, potenciálne bojové chemické látky ktoré môžu byť použité pri teroristických a kriminálnych útokoch, napríklad: HCl, H3P04, H2SO4, HNO3, HF, NH3, Cl2, elylénoxid, acetón, alkoholy, chlórované uhľovodíky, pretrochemické látky, Paraoxon, DMMP, 2-CES, látka VX, Sarin (GB), alebo yperity (HD).

15. Ručný taktický dekontaminačný prístroj
Taktický ručný dekontaminačný prístroj na rýchle odstránenie rádioaktívnej, chemickej, alebo biologickej kontaminácie z povrchov ochranný prostriedkov, alebo z kontaminovaných a potenciálne kontaminovaných povrchov ktorých sa musia osoby dotýkať.


Katalógové číslo: 0015CBRN1

Technická špecifikácia:

Ručný dekontaminačný prístroj s veľmi kompaktnými rozmermi 33 x 15 x 7,6 cm, vybavený 0,65 litrovým zásobníkom na dekontaminačné činidlo, je určený na prvotné záchranné úkony priamo v kontaminovanom prostredí a ihneď po jeho opustení. Je vybavený dekontaminačnou univerzálnou prúdnicou s 1,8m hadicou, ktorá umožňuje aplikovanie dekontaminačných pien a aerosólov. Prístroj je vybavený vstavaným tlakovým pohonným systémom a obalom s popruhom a pútkom na opasok, určeným na prenášanie kompletnej súpravy umožňujúcej okamžité použitie pri dekontaminácii. Je vhodným vybavením do vozidla, alebo do veľkej cestovnej batožiny. Umožňuje použitie roztokov a penotvorných činidiel pre odmorovanie, dezinfekciu a dezaktiváciu.

16. Činidlo dekontaminačné FEROSAN
Penotvorné dvojzložkové čistiace činidlo využívajúce silný oxidačný efekt Fe6+ a tvorbu agregátov umožňujúcich odstránenie častíc. Činidlo je nanášané na povrchy ako komponent „A“, po uplynutí reakčnej doby je nanesený komponent „B“. Vytvorené reakčné produkty dekontaminačného procesu sú odstránené vodou, alebo rozpúšťadlom. Činidlo je používané ako vodný roztok v koncentrácii 80mg.L-1 pre zložku „A“ a 20mg/L pre zložku „B“. Dodávame vo forme samostatných komponentov s celkovou hmotnosťou 100-200-500g, alebo ako dávkovacie kapsle pre 1L a 10L dávku vody.

Katalógové číslo: 0016CBRN1

17. Kolektívny prenosný CBRN úkryt
CBRN kolektívny úkryt pre ochranu skupiny osôb voči rádioaktívnej, chemickej alebo biologickej kontaminácii, určený na rozvinutie v miestnostiach budov. Úkryt môžete mať dlhodobo uložený doma, alebo v zamestnaní a je veľmi rýchlo k dispozícii, pokiaľ dôjde k mimoriadnej CBRN udalosti.

 

Katalógové číslo: 0017CBRN1

Technická špecifikácia:

Úkrytová jednotka je určená na rozvinutie v miestnosti s rozmermi najmenej 4 x 4 x 3 m. Umožňuje dlhodobé ukrytie najviac 6 osôb pred vplyvom rádioaktívnej, chemickej, alebo biologickej kontaminácie šíriacej sa v ovzduší. Súprava úkrytovej jednotky je umiestnená v transportnom kufri s kolieskami. Rozvinutie v prázdnej miestnosti sa predpokladá do 15 min. Úkryt je vybavený vstupným modulom, ktorý umožňuje realizovať bezpečný vstup z kontaminovaného priestoru a opúšťanie úkrytu bez narušenia ochranných vlastností. Funkčný celok úkrytovej jednotky odporúčame doplniť o detekčné vybavenie, dekontaminačné prostriedky a materiál na poskytovanie 1.pomoci.
Filtračná-ventilačná jednotka s elektrickým pohonom 12/24V DC, 230V AC, zároveň vybavená núdzovým manuálnym pohonom. Umiestnená v transportnom kufri úkrytovej jednotky. Na vyžiadanie môže byť doplnená o prenosnú motorovú elektrocentrálu s podporným vybavením, rozširujúcim možnosti úkrytu, ktorá zároveň zvyšuje jeho nezávislosť na externých zdrojoch energie. Zariadenie sa dodáva s kolektívnym NBC-filtrom K-419, alebo K-420, triedy K a s rovnakým náhradným filtrom. Filtračná-ventilačná jednotka má najvyšší výkon 50 m 3/hod a v úkryte dosahuje prevádzkový pretlak najmenej 25Pa.

18. Záchranný vak pre zvieratá
Prostriedok na individuálnu ochranu Vašich domácich zvierat, umožňujúci ich prežitie pri CBRN incidente.


Katalógové číslo: 0018CBRN1

Technická špecifikácia:

CBR transportný vak pre domáce zvieratá (do 75kg) je vybavený transportným košom pre zviera, vo veľkosti podľa výberu zákazníka a ručne poháňanou vzduchotechnikou zabezpečujúcou prívod čisteného vzduchu od NBC filtra. Na vyžiadanie je možné súpravu vybaviť aj elektrickou jednotkou filtračného – ventilačného zariadenia s dobíjanou batériou.

19. Generátor dekontaminačnej receptúry DCN-01BCH
Generátor umožňuje nepretržite pripravovať 1-4 zložkovú receptúru dekontaminačného činidla vo forme roztokov, suspenzií, emulzií, alebo penotvorných roztokov, alebo prepúšťať čistú vodu bez tvorby dekontaminačnej receptúry. Pripravená čerstvá dekontaminačná receptúra je z generátora pri minimálnej tlakovej strate vedená do aplikačných zariadení pre dekontamináciu – ručné prúdnice, dekontaminačné rámy, alebo sprchy. Je veľmi flexibilný, ľahký, použiteľný pre prenosné, mobilné i stacionárne dekontaminačné systémy. Môže zo zásobníkov tuhého a kvapalného koncentrátu pripraviť rovnorodú zmes s presnou koncentráciou zložiek od 0,1-10%, ktorú veľmi presne dávkuje do prúdu teplej, alebo studenej tlakovej vody s prietokom od 7,5 do 50 L/min, pri tlaku 3 – 210 bar, s teplotou do 80°C. DCN-01BCH má veľmi nízky elektrický príkon a môže byť napájaný 12/24V DC, alebo 230VAC. Ako jedno z mála zariadení, ktoré sú ponúkané na trhu, umožňuje pripravovať vždy čerstvú, teda maximálne účinnú klasickú dekontaminačnú receptúru suspenzie chlórnanu vápenatého s detergentom a emulziou nafty.

Varianty:
DCN-01BCH-typ A: ľahký variant s obmedzenou kapacitou pre prípravu dekontaminačnej receptúry. Vhodný pre pohotovostné dekontaminačné zariadenia určené na dekontamináciu plôch do 100m2, alebo pre sprchu s kapacitou do 10 osôb na jedno naplnenie.
DCN-01BCH- typ B: ťažký variant obsahujúci dvojicu zásobníkov, ktorá umožňuje nepretržitú prípravu dekontaminačnej receptúry. Tento variant je možné vybaviť diaľkovým riadením režimov práce.

Pre generátor ponúkame tiež kompletné zostavy, ktoré obsahujú:

- Generátor DCN-01BCH
- Zdroj tlakovej teplej vody HDS-1000, vybavený benzínovým, alebo naftovým motorom a prietokovým naftovým ohrievačom, alebo mobilný nízkotlakový zdroj ohriatej vody pre sprchy
- Ručná prúdnica pre aplikovanie roztokov, alebo dekontaminačnej peny, s prepínaním do režimu oplachu tlakovou teplou vodou
- Ručná prúdnica s kefou pre nanášanie suspenzií, s prepínaním do režimu oplachu teplou vodou
- Prejazdový môstik na dekontamináciu strojového spodku prechádzajúcich vozidiel roztokmi, penou, alebo suspenziou, vybavený vymeniteľnými dýzami
- Sprchová skladacia kabína na dekontamináciu povrchov prostriedkov ochrany jednotlivca
- Prejazdový môstik na oplach strojového spodku prechádzajúcich vozidiel tlakovou vodou
- Zberné skladacie vane na technologický odpad podľa požiadavky
- Čerpadlo na zber technologického odpadu, vo variantoch ručné, alebo elektrické s malou prenosnou elektrocentrálou.

Katalógové číslo pre DCN-01BCH: 0019CBRN1
Katalógové číslo pre dekontaminačnú súpravu: 0020CBRN1


BovaChem s.r.o.
+421 905 522 404
info@bovachem.sk
Návrat na obsah