Podpora priemyselnej výroby - BovaChem

bovaCHEM
Title
Prejsť na obsah
Chemické analýzyPodpora priemyselnej výroby.

Spoločnosť BovaCHEM, s.r.o. ponúka priemyselným subjektom a živnostníkom vyrábajúcim priemyselný tovar, orientačné chemické analýzy zamerané na zvýšenie Vašej konkurencieschopnosti a zisťovanie príčin porúch vo výrobných procesoch. Sme flexibilný a prispôsobíme sa Vašim potrebám. Analýzy môžeme realizovať na mieste, alebo z doručených vzoriek.


Základné ponúkané orientačné skúšky zahrňujú:

- stanovenie prvkového chemického zloženia železných a neželezných zliatin neinvazívnou cestou,
- stanovenie obsahu kovov a iných prvkov v polyméroch,
- stanovenie obsahu kovov a síry v použitých olejoch,
- stanovenie hrúbky náterov na kovoch a monitorovanie defektov,
- neinvazívne stanovenie korózie pod ochranným náterom (Mossbauerova spektrometria),
- detekcia nano a mikro trhlín v povrchovej štruktúre materiálu zobrazením topografie povrchov kovov a ich náterov metódou AFM a optickým mikroskopom,
- identifikácia príčin vzniku korózie metódami fyzikálnych a chemických analýz (Ramanova a FTIR spektrometria, iónová chromatografia, atómová silová mikroskopia, konduktivita, pH, elektrochemická impedančná spektroskopia, UV-VIS-FL spektrometria a baktérie podporujúce koróziu),
- identifikácia polymérov, olejov, mazív, aditív, náterových hmôt a iných chemických látok vo Vašom výrobnom procese, alebo v skladových zásobách,
- detekcia neželanej rádioaktívnej kontaminácie v materiáli pre Vašu výrobu, alebo vo výrobných produktoch.
- analýza protikoróznych účinkov ochranných povlakov kovových konštrukcií, potrubí a zariadení metódou elektrochemickej impedančnej spektroskopie (EIS)

BovaChem s.r.o.
+421 905 522 404
info@bovachem.sk
Návrat na obsah